Mys dobré naděje

Mys dobré naděje najdeš poblíž Kapského města v Jižní Africe.

Je to ostrý pevninský výběžek, který je často nesprávně označován jako místo, na kterém se setkávají Atlantský oceán a Indický oceán. Ve skutečnosti se toto místo nachází 160 km jihovýchodněji u Střelkového mysu, který je zároveň nejjižnějším bodem Afriky.

Původně dostal jméno "mys Bouří", protože velmi silný vítr a obrovské vlny zavinily nespočet ztroskotaných lodí. To se ale nezamlouvalo králi Janu II. Portugalskému, který takový název považoval za nešťastný a odstrašující a rozhodl se mys přejmenovat na mys Dobré naděje.