Preikestolen

Preikestolen najdeš na jihozápadě Norska.

Preikestolen (v překladu Kazatelna) je obrovský kvádrový skalní blok vysunutý ze svislé skalní stěny, tyčící se 600 metrů nad třpytivou hladinou fjordu.

Před pár lety byl společně s Viktoriinými vodopády a oblastí Grand Canyon označen za jedno z nejúchvatnějších vyhlídkových míst na světě.

Preikestolen je čistě dílem přírody, vymodelovaný ledovcem před více než 10 000 lety.