Zámek Versailles

Zámek Versailles najdeš v městečku Versailles nedaleko Paříže, hlavního města Francie.

Luxusnímu vzhledu kontrastoval život uvnitř - panovník i jeho poddaní se velmi neradi myli a kvůli nedostatku latrín vykonávali své potřeby různě na chodbách, schodištích nebo v lepším případě v zahradách. 

Na zámku žilo dohromady 20 000 lidí, jenom jeho údržba stála ročně čtvrtinu vládních výdajů, ale kolik „palác snů“ celkem stál, to nikdo neví - Ludvík XIV. všechny účty totiž systematicky pálil. :)

Zámek je i s parkem zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO a získal ocenění za nejhezčí zámek v Evropě.