Sagrada Familia

Chrám Sagrada Familia najdeš v Barceloně, v hlavním městě Španělska.

Chrám Sagrada Familia, jehož stavba začala už v r. 1882, je stále nedostavěný a jeho ukončení se plánuje na sté výročí úmrtí slavného stavitele, Antoni Gaudího, v roce 2026.

V roce 2010 byl chrám vysvěcený Benediktem XVI. a také zapsaný na Seznam kulturního dědictví UNESCO.


Interaktivní cestovatelské pexeso

Postarej se o zábavu u zcela nové formy pexesa.

Poštovné ZDARMA

Najdi shodný pár pexesa

Na všech kartičkách pexesa najdeš zajímavé historické nebo přírodní památky. 

Naskenuj QR kód

U každého páru pexesa najdeš na jedné kartičce QR kód. Jakmile stejný pár najdeš, naskenuj QR kód telefonem a přečti nahlas krátký popis vybrané historické nebo přírodní památky, který se ti zobrazí. Ty i spoluhráči se dozvíte spoustu zajímavostí ze světa.

Poštovné ZDARMA

Procvič svou paměť formou soutěže

Při 2. a další hře použij skóre kartičky. Jakmile najdeš stejný pár pexesa, řekni spoluhráčům, kolik si toho o dané historické nebo přírodní památce pamatuješ z minulých her.

Teprve pak naskenuj QR kód a podívej se, jestli tvé odpovědi byly správné. Na skóre kartičku si zapiš počet bodů podle správných odpovědí.

Poštovné ZDARMA

Ukaž, že jsi pravý cestovatel :)

Sečti body ze skóre kartičky a spočítej si, kolik máš shodných párů pexesa. Každý pár je za jeden bod. Hráč s nejvyšším počtem celkových bodů je vítězem hry.

Rozlož pexeso. Jdeme hrát.

187 Kč

Poštovné ZDARMA

Balení obsahuje:

+ do emailu dostaneš doporučenou aplikaci pro skenování QR kódů, pokud toto neumí fotoaparát ve tvém telefonu. ;)