App FlyAway - modul UBYTOVÁNÍ
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ubytovacích zařízení registrovaných v aplikaci FlyAway (dále jen Dodavatel) a aplikace FlyAway (dále jen Objednavatel), provozované společností:

Fly Away s.r.o.

Wassermannova 929
152 00, Praha 5
Telefon: 721279475
E-mail: podpora@fly-away.cz

IČ: 08799903
Neplátce DPH

 

I. Registrace ubytovacího zařízení do aplikace FlyAway

a)        Pro registraci do aplikace FlyAway je potřeba od Dodavatele vyplnit registrační formulář na této stránce >>. Vyplnění registračního formuláře je zcela zdarma a nezávazné.

b)        Dodavatel musí být schopný poskytnout alespoň 3 volné termíny do aplikace FlyAway, a to v tomto složení:
1x prodloužený víkend (pá - ne)
1x týdenní pobyt
1x (až 3x) libovolný termín dle neobsazené kapacity ubytovacího zařízení

c)        Ceny všech termínů musí být se slevou alespoň 30 % oproti běžným cenám dostupných na webových stránkách Dodavatele.

d)        Do 3 pracovních dnů po vyplnění a odeslání registračního formuláře Objednatel potvrdí (písemně e-mailem) Dodavateli úspěšnou registraci.

e)        V okamžiku doručení potvrzovacího e-mailu o úspěšné registraci ze strany Objednatele je Dodavatel povinen označit si ve své evidenci všechny nabízené termíny jako obsazené.

II. Zveřejnění nabídky akčního ubytování v aplikaci FlyAway

a)        V potvrzovacím e-mailu o úspěšné registraci sdělí Objednatel Dodavateli termín plánovaného zveřejnění jeho nabídky v aplikaci.

b)        Objednatel zveřejňuje v mobilní aplikaci FlyAway vždy 1-3 nabídky akčního ubytování denně.

c)        Nabídka akčního ubytování zveřejněná v aplikaci FlyAway bude vždy obsahovat všechny údaje a informace, které byly poskytnuty Dodavatelem v registračním formuláři, a proklik na webové stránky Objednatele (www.fly-away.cz), kde zákazník dokončí závaznou objednávku akčního ubytování.

d)        V případě, že další den po zveřejnění nabídky akčního ubytování v aplikaci FlyAway zůstane některý z nabízených termínů volný, následuje jeho zveřejnění na sociálních sítích Objednatele. V případě, že i další den po zveřejnění nabídky akčního ubytování na sociálních sítích Objednatele zůstane stále některý z nabízených termínů volný, sdělí Objednatel tuto informaci (písemně e-mailem) následující den (tj. 4. den od prvního zveřejnění v aplikaci FlyAway) Dodavateli, který si tímto okamžikem může daný termín opět uvolnit ve své evidenci.

III. Cena, objednávka a platba

a)        Cena akčního ubytování uvedená v aplikaci FlyAway odpovídá v plné výši ceně, kterou stanovil Dodavatel v registračním formuláři.

b)        Zákazník provádí konečnou objednávku akčního ubytování na webových stránkách Objednatele (www.fly-away.cz) ve prospěch bankovního účtu Objednatele.

c)        Po úspěšném uhrazení částky za akční ubytování vystaví Objednatel zákazníkovi fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby.

d)        Do 4 dnů od zveřejnění nabídky akčního ubytování v aplikaci FlyAway odešle Objednatel Dodavateli e-mail s rezervačními údaji zákazníků, kteří si akční ubytování zakoupili. 
(V případě, že nedošlo k prodeji všech termínů, zašle Objednatel v tomto e-mailu i tuto informaci, viz odstavec II., bod d.)

e)        Do 24 h od obdržení e-mailu s rezervačními údaji zákazníků zkontaktuje Dodavatel všechny zákazníky a potvrdí jim jejich rezervace.

f)        Objednávka akčního ubytování je ze strany zákazníka závazná a platba nevratná. V případě potřeby je možná domluva mezi Dodavatelem a zákazníkem ohledně změny termínu. Dodavatel není povinen žádosti o změnu termínu vyhovět.

g)        Rezervace akčního ubytování není vázaná na konkrétní jméno, zákazník má tedy právo svou rezervaci kdykoli postoupit jiné osobě, přičemž o této skutečnosti musí (před zahájením pobytu) informovat Dodavatele.

h)        Po uplynutí termínu rezervace akčního ubytování vystaví Dodavatel fakturu Objednateli na částku stanovenou v registračním formuláři a se splatností minimálně 7 dní. K vystavení této faktury dojde i v případě, že se pobyt neuskuteční ze strany zákazníka.

i)        Nedojde-li k uskutečnění pobytu ze strany Dodavatele, nenáleží mu finanční odměna a již uskutečněnou platbu za akční ubytování vrátí Objednatel zpět zákazníkovi.

IV. Reklamace

a)        Dojde-li k závažným komplikacím ze strany Dodavatele v průběhu pobytu, které Dodavatel náležitě neodstraní a které zákazníkovi znemožní nebo znepříjemní pobyt, vyhrazuje si Objednatel právo neproplatit nebo částečně proplatit fakturu vystavenou po uplynutí termínu rezervace akčního ubytování.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6 .2020.