App FlyAway - modul UBYTOVÁNÍ
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ubytovacích zařízení registrovaných v aplikaci FlyAway (dále jen Dodavatel) a aplikace FlyAway (dále jen Objednavatel), provozované společností:

Fly Away s.r.o.

Wassermannova 929
152 00, Praha 5
Telefon: 721279475
E-mail: podpora@fly-away.cz

IČ: 08799903
Neplátce DPH

 

I. Registrace ubytovacího zařízení do aplikace FlyAway

a)        Pro registraci do aplikace FlyAway je potřeba na této stránce >> zadat svoji emailovou adresu. Následně bude Dodavateli vytvořen účet v aplikaci FlyAway a bude mu zaslán email s dalšími pokyny.

b)        Dodavatel musí být schopný poskytnout alespoň 3-5 volných termínů do aplikace FlyAway.

c)        Ceny všech termínů musí být se slevou alespoň 25 % oproti běžným cenám dostupných na webových stránkách Dodavatele.

d)        Do 3 pracovních dnů po vložení nabídky Dodavatelem do aplikace FlyAway mu Objednatel potvrdí (písemně e-mailem) úspěšnou registraci a sdělí mu plánovaný termín zveřejnění.

e)        V okamžiku vložení nabídky do aplikace FlyAway je Dodavatel povinen označit si ve své evidenci všechny nabízené termíny jako obsazené.

II. Zveřejnění nabídky akčního ubytování v aplikaci FlyAway

a)        V potvrzovacím e-mailu o úspěšném vložení nabídky sdělí Objednatel Dodavateli termín plánovaného zveřejnění jeho nabídky v aplikaci.

b)        Objednatel zveřejňuje v mobilní aplikaci FlyAway vždy 1-3 nabídky akčního ubytování denně.

c)        Nabídka akčního ubytování zveřejněná v aplikaci FlyAway bude vždy obsahovat všechny údaje a informace, které byly poskytnuty Dodavatelem při vkládání nabídky, a proklik na webové stránky Objednatele (www.fly-away.cz), kde zákazník dokončí závaznou objednávku akčního ubytování.

d)        Akční nabídka ubytování bude také zveřejněna na sociálních sítích Objednatele.

e)        Pokud by se do 5 dní od zveřejnění nabídky nevyprodaly všechny nabídnuté termíny, bude o této skutečnosti Dodavatel informován emailem a může si je ve svém rezervačním systému opět uvolnit.

III. Cena, objednávka a platba

a)        Cena akčního ubytování uvedená v aplikaci FlyAway odpovídá téměř v plné výši ceně, kterou stanovil Dodavatel při vkládání nabídky.

b)        K této ceně je pouze přidaný administrativní poplatek 3 % nebo 100 Kč/pobyt. Tento poplatek hradí zákazník, nikoliv Dodavatel. Hlavním účelem je pokrytí nákladů Objednatele za účetnictví, daňové odvody či poplatky za platební bránu.

c)        Zákazník provádí konečnou objednávku akčního ubytování na webových stránkách Objednatele (www.fly-away.cz) ve prospěch bankovního účtu Objednatele.

d)        Po úspěšném uhrazení částky za akční ubytování vystaví Objednatel zákazníkovi fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby.

e)        Do 5 dnů od zveřejnění nabídky akčního ubytování v aplikaci FlyAway odešle Objednatel Dodavateli e-mail s rezervačními údaji zákazníků, kteří si akční ubytování zakoupili. 
(V případě, že nedošlo k prodeji všech termínů, zašle Objednatel v tomto e-mailu i tuto informaci, viz odstavec II., bod e.)

f)        Do 1 pracovního dne od obdržení e-mailu s rezervačními údaji zákazníků zkontaktuje Dodavatel všechny zákazníky a potvrdí jim jejich rezervace.

g)        Objednávka akčního ubytování je ze strany zákazníka závazná a platba nevratná. V případě potřeby je možná domluva mezi Dodavatelem a zákazníkem ohledně změny termínu. Dodavatel není povinen žádosti o změnu termínu vyhovět.
(Ubytování lze bezplatně stornovat pouze v případě zrušení letu či zákazu vstupu na území dané země u pobytů v zahraničí.)

h)        Rezervace akčního ubytování není vázaná na konkrétní jméno, zákazník má tedy právo svou rezervaci kdykoli postoupit jiné osobě, přičemž o této skutečnosti musí (před zahájením pobytu) informovat Dodavatele.

i)        Po uplynutí termínu rezervace akčního ubytování vystaví Dodavatel fakturu Objednateli na částku uvedenou při vkládání nabídky a se splatností minimálně 7 dní. K vystavení této faktury dojde i v případě, že se pobyt neuskuteční ze strany zákazníka.

j)        Nedojde-li k uskutečnění pobytu ze strany Dodavatele, nenáleží mu finanční odměna a již uskutečněnou platbu za akční ubytování vrátí Objednatel zpět zákazníkovi.

IV. Reklamace

a)        Dojde-li k závažným komplikacím ze strany Dodavatele v průběhu pobytu, které Dodavatel náležitě neodstraní a které zákazníkovi znemožní nebo znepříjemní pobyt, vyhrazuje si Objednatel právo neproplatit nebo částečně proplatit fakturu vystavenou po uplynutí termínu rezervace akčního ubytování.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2020.