Obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup internetových vzdělávacích ebooků, nákup interaktivního pexesa, nákup roušky a nákup PREMIUM verze mobilní aplikace FlyAway (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.fly-away.cz nebo mobilní aplikace FlyAway.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je společnost:

Fly Away s.r.o.

Wassermannova 929
152 00, Praha 5
Telefon: 721279475
E-mail: podpora@fly-away.cz

IČ: 08799903
DIČ: CZ08799903
Plátce DPH

Tyto obchodní podmínky platí bez rozdílu pro všechny produkty dostupné na webových stránkách https://www.fly-away.cz.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.fly-away.cz nebo v mobilní aplikaci FlyAway. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.fly-away.cz nebo internetových obchodů Google PlayApp Store. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.fly-away.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

b) Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě interaktivního pexesa nebo rouška, pokud by došlo k úplnému vyprodání zásob a nebylo plánované jejich doplnění. V případě, že by nebylo pexeso nebo rouška skladem, ale bylo by plánované nebo již v realizaci jejich doplnění, informovali bychom vás předem telefonicky nebo emailem o možném termínu dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání, a nebo pokud již pexeso / roušku kvůli úplnému vyprodání nelze dodat, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována. Pokud by nastala situace, kdy jste již jako Kupující předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky v internetových obchodech Google PlayApp Store a na webové adrese https://www.fly-away.cz najdete konečnou cenu produktu.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby. V případě nákupu PREMIUM verze aplikace FlyAway v Google Play nebo App Store je vystavitel faktury příslušný internetový obchod.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby:

Platební metody na webové stránce https://fly-away.cz/ jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Mobilní aplikace FlyAway
Platba za PREMIUM verzi aplikace FlyAway probíhá v platebním rozhraní Google Play nebo App Store.

b) Možnosti plateb:

V případě, že předmětem koupě je jeden z ebooků ve formátu PDF, interaktivní pexeso nebo rouška, je platba možná následujícími způsoby:
1. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
2. Online bankovním převodem prostřednictvím společnosti ComGate Payments, a.s.
3. Bankovním převodem na korunový účet právnické osoby Fly Away s.r.o.

Mobilní aplikace FlyAway
V případě, že je nákup PREMIUM verze aplikace FlyAway uskutečněn v Google Play, platba bude provedena prostřednictvím Google Payments.

V případě, že je nákup PREMIUM verze aplikace FlyAway uskutečněn v App Store, platba bude provedena prostřednictvím Apple ID.

c) Forma platby:

1. Opakovaná platba s Comgate Payments, a.s.

1.1. Opakovaná měsíční platba – 30 dní
V případě, že předmětem koupě je služba “Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné” s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání přihlášení k službě “Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné”.

1.2. 30denní zkušební verze za 10 Kč s navazující opakovanou fixní platbou
V případě, že předmětem koupě je služba “Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné” ve 30denní zkušební verzi za 10 Kč, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání přihlášení k službě “Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné”.

1.3. Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

1.4. Ukončení přihlášení k předplatnému notifikací a zrušení automatické platby
Přihlášení k službě “Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné” může Kupující kdykoliv ukončit v aplikaci Fly Away v záložce “Nastavení” a podzáložce “Účet”. Ukončením přihlášení k Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením přihlášení k Fly Away PREMIUM – měsíční předplatné se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu přihlášení přinášelo. V případě zrušení přihlášení bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

2. Jednorázová platba

V případě, že předmětem koupě je jeden z ebooků ve formátu PDF, interaktivní pexeso nebo rouška, je platba možná pouze jednorázově. Platba na splátky není možná.

3. Mimořádná platba v rámci dočasné akce příspěvku pro WHO

V případě, že předmětem koupě je služba “FlyAway PREMIUM – 1. měsíc za 20 Kč”, společnost Fly Away s.r.o. daruje tento příspěvek v plné výši Světové zdravotnické organizaci na boj proti koronaviru. Převod prostředků se uskuteční každou neděli až do odvolání akce a jeho výše bude zveřejněna na Facebookové stránce Poznej víc než turista. Na tuto platbu se nevztahuje záruka spokojenosti a garance vrácení peněz.

4. Platba za PREMIUM verzi aplikace FlyAway v Google Play

4.1. V případě, že předmětem koupě je PREMIUM verze aplikace FlyAway prováděná prostřednictvím Google Play, odvíjí se platební možnosti od aktuálních podmínek Google Play. Více informací ohledně plateb v Google Play najdete zde.

4.2 Platba za PREMIUM verzi aplikace FlyAway je prováděna na základě předplatného. Více informací najdete zde.

4.3 Předplatné PREMIUM verze aplikace FlyAway může Kupující kdykoliv ukončit v aplikaci Fly Away v záložce “Nastavení” nebo v rozhraní Google Play. Ukončením předplatného PREMIUM verze je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením předplatného PREMIUM verze se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu předplatné přinášelo. V případě ukončení předplatného PREMIUM verze bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

5. Platba za PREMIUM verzi aplikace FlyAway v App Store

5.1 V případě, že předmětem koupě je PREMIUM verze aplikace FlyAway prováděná prostřednictvím App Store, odvíjí se platební možnosti od aktuálních podmínek App Store. Více informací ohledně plateb v App Store najdete zde.

5.2 Platba za PREMIUM verzi aplikace FlyAway je prováděna na základě předplatného. Více informací najdete zde.

5.3 Předplatné PREMIUM verze aplikace FlyAway může Kupující kdykoliv ukončit v aplikaci Fly Away v záložce “Nastavení” nebo v rozhraní App Store. Ukončením předplatného PREMIUM verze je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením předplatného PREMIUM verze se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu předplatné přinášelo. V případě ukončení předplatného PREMIUM verze bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

V. Dodací podmínky

a) Způsob dodání produktu

V případě, že předmětem koupě je PREMIUM verze aplikace FlyAway, bude vám po uhrazení kupní ceny vytvořen uživatelský účet v mobilní aplikaci FlyAway a budou vám vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.

Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu pdf (ebook) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou emailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Pokud zakoupíte interaktivní pexeso nebo roušku, bude vám produkt zaslán na vámi sdělenou doručovací adresu. 

V případě, že je předmětem koupě akční ubytování v aplikaci FlyAway, bude vám nejpozději do 4 dnů od provedení objednávky rezervace potvrzena Dodavatelem (ubytovacím zařízením.)

b) Dodací lhůta

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Pokud jste objednali interaktivní pexeso nebo roušku, bude vám produkt odeslán nejpozději třetí pracovní den poté, kdy nám dorazila platba kupní ceny. Doručení trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny.

c) Náklady na dopravu

S ohledem na charakter produktů jsou účtovány náklady na dopravu pouze v případě prodeje interaktivního pexesa nebo roušky. Konkrétní částka je uvedena v prodejním formuláři.

d) Po dodání produktu si prosím u ebooku co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u pexesa zkontrolujte, zda není poškozené nebo nejsou zjevné tiskové vady a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. 

e) Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat interaktivní pexeso nebo roušku opakovaně a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste pexeso / roušku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí pexesa / roušky vzniknou.

V. Záruka spokojenosti a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že je předmětem koupě interaktivní pexeso:

1.1 V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání tištěného interaktivního pexesa, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste pexeso převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na podpora@fly-away.cz.

1.2 Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě tištěného interaktivního pexesa, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět pexeso, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení pexesa nesete sami. Pexeso zašlete nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, pak i v původním obalu. K pexesu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o pexeso u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám pexeso vráceno poškozené, opotřebené, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

1.3 Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním produktu uhrazených. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám pexeso předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám ho zpět odeslali.

2. V případě, že je předmětem koupě rouška:

2.1  V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání roušky, není možné z hygienických důvodů od smlouvy odstoupit a roušku vrátit.

3. V případě, že je předmětem koupě akční ubytování v aplikaci FlyAway:

3.1 Kupující nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy o ubytování, pokud Dodavatel (ubytovací zařízení) tato plnění poskytuje v určeném termínu. V případě potřeby je možná domluva mezi Dodavatelem (ubytovacím zařízením) a Kupujícím ohledně změny termínu. Rezervace akčního ubytování není vázaná na konkrétní jméno, Kupující má tedy právo svou rezervaci kdykoli postoupit jiné osobě, přičemž o této skutečnosti musí (před zahájením pobytu) informovat Dodavatele (ubytovací zařízení).

4. V případě, že je předmětem koupě eBook:

4.1. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: podpora@fly-away.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

5. V případě, že je předmětem koupě PREMIUM verze aplikace FlyAway v Google Play:

5.1 Předplatné PREMIUM verze aplikace FlyAway může Kupující kdykoliv ukončit v aplikaci Fly Away v záložce “Nastavení” nebo v rozhraní Google Play. Ukončením předplatného PREMIUM verze je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením předplatného PREMIUM verze se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu předplatné přinášelo. V případě ukončení předplatného PREMIUM verze bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

6. V případě, že je předmětem koupě PREMIUM verze aplikace FlyAway v App Store:

6.1. Předplatné PREMIUM verze aplikace FlyAway může Kupující kdykoliv ukončit v aplikaci Fly Away v záložce “Nastavení” nebo v rozhraní App Store. Ukončením předplatného PREMIUM verze je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením předplatného PREMIUM verze se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu předplatné přinášelo. V případě ukončení předplatného PREMIUM verze bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

VI. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby / nespokojenost s ubytováním

1. V případě, že je předmětem koupě PREMIUM verze aplikace FlyAway v Google Play:

1.1 V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu, a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@fly-away.cz, případně může zkusit najít pomoc na stránce https://fly-away.cz/premium-faq/.

1.2. V případě, že se vyskytl jakýkoliv jiný problém, má Kupující právo službu reklamovat a zažádat o vrácení peněz.

2. V případě, že je předmětem koupě PREMIUM verze aplikace FlyAway v App Store:

2.1. V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu, a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@fly-away.cz, případně může zkusit najít pomoc na stránce https://fly-away.cz/premium-faq/.

2.2. V případě, že se vyskytl jakýkoliv jiný problém, má Kupující právo službu reklamovat a zažádat o vrácení peněz.

3. Je-li předmětem reklamace tištěné interaktivní pexeso, prosím doručte ho osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. I VOP.

4. V případě, že je předmětem koupě akční ubytování v aplikaci FlyAway a Kupující je s čímkoli v průběhu pobytu nespokojený, je třeba situaci řešit na místě s kontaktní osobou v daném ubytovacím zařízení. Pokud nespokojenost přetrvává, Kupující sepíše písemnou formu stížnosti, na které uvede své jméno, variabilní symbol faktury, popis problému a jeho řešení ze strany Dodavatele (ubytovacího zařízení). Stížnost si následně nechá potvrdit od Dodavatele (ubytovacího zařízení) razítkem a podpisem a zašle ji na e-mail podpora@fly-away.cz.
Dojde-li k závažným komplikacím na straně Dodavatele (ubytovacího zařízení), kvůli kterým by nemohl být pobyt uskutečněn (např. bankrot), bude Kupujícímu vrácena částka v plné výši.

VII. Odpovědnost

Obsah internetových stránek https://www.fly-away.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.fly-away.cz/ochrana-osobnich-udaju

d) Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

IX. Závěrečná ustanovení

a) Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz.

b) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

c) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

X. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.6.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.fly-away.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.fly-away.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.